Městys Komárov

Dotační program Městyse Komárov

 

Dotační program Městyse Komárov pro rok 2023


Zastupitelstvo Městyse Komárov v rámci své rozhodovací pravomoci v oblasti samosprávy, dle § 85 odst. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhlašuje a schvaluje poskytování individuální a programové dotace na podporu činnosti spolkům, humanitárním organizacím, církevním, zájmovým organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, působícím v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin a seniorů, požární ochrany, kultury, ochrany kulturních památek, vzdělávání a vědy, myslivosti, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Poskytovatel může poskytnout individuální dotaci na podporu sportu, kultury, mládeže a seniorů, církví a sociálních účelů. Dotace může být investiční nebo neinvestiční.

Dotace může být poskytnuta právnickým osobám se sídlem Městysi Komárov, fyzickým osobám s bydlištěm v Městysi Komárov, nebo na projekty s obsahovou vazbou k Městysi Komárov.

Na dotaci není právní nárok.

Podmínky dotačního programu:
1. Žadatel o dotaci podává žádost Městysi Komárov o udělení dotace na předepsaném formuláři.
2. Žádost o poskytnutí dotace vyhodnocuje Grantová komise Rady Městyse Komárov. Komise po vyhodnocení žádostí doručí Radě Městyse Komárov své doporučení.
3. Rada Městyse Komárov rozhodne o přidělení dotace (pokud částka žádosti nepřesahuje 50 000 Kč), případně žádost předloží ke schválení Zastupitelstvu Městyse Komárov.
4. V případě schválení bude se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která bude zveřejněna na webových stránkách Městyse Komárov.
5. Zastupitelstvo Městyse Komárov schvaluje programové dotace následovně:

a. Programová dotace pro oblast zájmové činnosti v kultuře                  10.000 ,- Kč
b. Programová dotace pro oblast zájmové činnosti a volného času     500.000,- Kč
c. Programová dotace pro oblast tělovýchovy a sportu                       1.100.000,- Kč

6. Zastupitelstvo Městyse Komárov schvaluje výši prostředků pro individuální dotace ve výši
200 000 Kč.
7. Příjemce přidělené dotace je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu v průběhu čerpání i po skončení realizace předmětu dotačního titulu. Po ukončení realizace provede příjemce vyúčtování do 10.12. běžného roku, ve kterém je dotační titul realizován, včetně záznamů do finančních dokladů příjemce dotace, kde bude uvedena poznámka – „Hrazeno z dotace Městyse Komárov“.

Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro období 2023 – 2026.

Dotační program schválilo Zastupitelstvo Městyse Komárov na jednání dne 13. 12. 2022 číslo usnesení 6/2022.

 

Pravidla pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro období 2023 – 2026 (239.71 kB)

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z PROGRAMU FINANČNÍ PODPORY MĚSTYSE KOMÁROV PRO ROK 2023 (18.64 kB)

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z PROGRAMU FINANČNÍ PODPORY MĚSTYSE KOMÁROV PRO ROK 2023 (29.99 kB)

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE KOMÁROV NAINDIVIDUÁLNÍ DOTACI (17.79 kB)

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE KOMÁROV INDIVIDUÁLNÍ DOTACE (29.38 kB)

 

Užívání loga Městyse Komárov

 

Manuál jednotného vizuálního stylu Městyse Komárov (550.71 kB)

Žádost o udělení souhlasu pro užití loga Městyse Komárov (85.01 kB)

Logomanuál Městyse Komárov (5.91 MB)

Harmonogram svozu odpadu

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25
1
26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

dnes, neděle 24. 9. 2023
skoro jasno 18 °C 8 °C
pondělí 25. 9. jasno 22/9 °C
úterý 26. 9. oblačno 23/13 °C
středa 27. 9. skoro jasno 23/13 °C

Harmonogram svozu odpadu

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1