Městys Komárov

Historie muzea

Založení Komárovského muzea

Založení muzea v Komárově předcházela existence podnikové vzorkovny železáren. 

V roce 1829 soustředil majitel podniku hrabě Rudolf z Vrbna cenné odlitky do jedné expozice, která byla dále rozšiřována. Vzorkovna byla udržována až do roku 1902, kdy kupuje železárny vídeňská firma C.T.Petzold. O vzorkovnu přestává být zájem a stává se skladištěm. V podniku dochází ke změně výroby. Exponáty jsou postupně rozprodávány a rozdávány do muzeí ve Vídni, Plzni, Rokycanech Hořovicích a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 19. prosince 1926 je 31 ks odlitků ze vzorkovny předáno i zástupcům obce Komárov. Tato kolekce utvořila základ expozice odlitků „Městského muzea v Komárově“. 

10. července 1929 je předána značná část odlitků do Národního technického muzea v Praze.

13. prosince 1933 to byl další soubor 100ks odlitků s tím, že bude vystaven v nové budově na Letné.
 
K založení muzea v Komárově došlo 8. dubna 1934 skupinou dobrovolných pracovníků. 1. září 1935 bylo muzeum slavnostně otevřeno v prostorách bývalé školy, postavené na základech starého zámku. Správcem muzea se stává p. Josef Hasman. Cílem bylo zachránit pro veřejnost alespoň část odlitků umělecké litiny z období konce18. a počátku 19. století, kdy zdejší železárny představovaly jeden ze špičkových evropských slévárenských podniků.

Po dobu okupace bylo muzeum zavřeno. V roce 1948 byly exponáty přemístěny do sousedního hostince, kde byly po dobu deseti let uloženy. O znovu otevření muzea se uvažuje v roce 1958 v souvislosti s přípravou oslav 500-stého výročí železářství na Komárovsku.

8. května 1960 je muzeum znovu otevřeno a udržováno v provozu 11 let. Činnost muzea je rozšířena i o ochranu historických památek celého komárovského regionu. Expozice je opět umístěna ve třech místnostech bývalého komárovského zámku. Je sestavena z části vlastivědné a z části slévárenské.

V roce1971 bylo společným úsilím MNV Komárov a n.p. Buzuluk přikročeno k zásadní rekonstrukci. Pro potřeby muzea bylo vyčleněno celé horní patro budovy a profesionálně zpracován nový projekt celé expozice. 
8. května 1976 je muzeum, již potřetí, slavnostně otevřeno. Celková výstavní plocha představuje 243m. Muzeum je nadále majetkem MNV Komárov. Expozice je tvořena částí zaměřenou na historii železářství a technickým kabinetem n. p. Buzuluk. Dále se daří rozšířit expozici umělecké litiny a to jak výrobou nových odlitků podle původních vzorů, tak zapůjčením „komárovských“ odlitků z Okresního muzea v Berouně. Vrací se i slavná kolekce litinových šperků, o kterých se tradovalo, že jsou již nevyrobitelné. Byly znovu odlity v prototypové dílně metalurgie n. p. Buzuluk vynikajícím slevačem panem Jindřichem Toncarem. Vrací se odlitky svícnu a lustru, vystavované na Světové výstavě v Montrealu.

20. srpna 1985 byla v muzeu instalována slavná expozice, která pod názvem „Česká umělecká litina“ kolovala více než deset let po evropských velkoměstech. Je tvořena odlitky z Komárova darovanými v roce 1929 Národnímu technickému muzeu a odlitky z Blanska. Tak vzniká zatím největší soubor umělecké litiny vystavovaný tehdy v ČSFR.

Na základě usnesení vlády ČSR č.234/80 a federální vlády č.88/81 rozhodla rada ONV v Berouně o začlenění muzea jako pobočky Okresního muzea v Berouně. Proti rozhodnutí se MNV Komárov odvolává na ministerstvo kultury. Odvolání je neúčinné. Protože se jedná o tradici železářství na Komárovsku i historii závodu, je n.p. Buzuluk připraven převzít správu muzea. Po četných jednáních je muzeum 1. září 1988 uvedeno jako podnikové muzeum s oficiálním názvem „Slévárenské podnikové muzeum v Komárově“. Je navázána úzká spolupráce s restaurátorskou firmou Landík. Mohly tak být zrestaurovány slavné pylony před pražským Rudolfinem i litinová sousoší v Komárově.

V roce 1991 jsou uskutečněny mimo prostory muzea tři výstavy umělecké litiny zastoupené komárovskými exponáty. Dvě jsou v rámci „Všeobecné výstavy v Praze“ a jedna expozice umělecké litiny na strojírenském veletrhu v Brně.
Na Všeobecné výstavě byl vystavován i pylon s orlicí, který v roce 1891 vévodil výstavní expozici komárovských železáren v Hanavském pavilonu. Po ukončení výstavy byl nově instalován na komárovském náměstí, v parku. 

Dle nového muzejního zákona z roku 2006 bylo třeba zajistit chod muzea, postarat se o expozici a věci v depozitářích. Po jednání v radě a zastupitelstvu bylo vyhověno Národnímu technickému muzeu, které projevilo zájem o naše muzeum. To zůstalo v Komárově ve stávající budově, je ve správě obce, která nově zajišťuje chod muzea. Expozice byla darována a je ve správě NTM v Praze, jež zajišťuje ošetření a případné restaurování exponátů.
Po nutných administrativních záležitostech bylo muzeum v nových podmínkách otevřeno 1. května 2008.

 

Stručná kronika Městského muzea v Komárově

Sepsal Augustin Klán, řídící učitel školy v Mrtníku

„Do všech vrstev musí proniknouti to vědomí, že národ, který má mnoho starých památek, je veliký.“

Těmito povzbudivými slovy našeho velkého spisovatele Aloise Jiráska vedeni, dal kolektiv Josefa Hasmana, úředníka v.v., podnět k založení Městského muzea v Komárově.

Od roku 1934 téměř denně pracoval Josef Hasman na sbírkách muzea, občas za pomoci Zdeňka Fialy, modeléra železáren, t.č.v.v., prvního předsedy výboru Městského muzea, Ladislava Šnajdra, odborného učitele a druhého předsedy muzea, Antonína Frýdla, pošmistra, jednatele muzea,Vojtěcha Lapáčka a dalších.

První historické předměty byly získány z „Bratrské pokladny“, jako prapory – husitský, slévačský a hornický, jakož i některé odlitky umělecké i historické ceny, a umělecké výrobky ze Železáren komárovských i spousta darů od občanů místních i z okolí.

Za přispění městské rady a finanční podpory Občanské záložny podařilo se po dlouhé a nezištné práci – po více jak 11 letech- dne 1. Září 1935 předáti muzeum obci a 8.září 1935 veřejnosti. Do 17.května 1942 v muzejní knize návštěv zapsalo se 974 lidí. Muzeum bylo instalováno v přízemí této budovy,co je dnes pošta.

Dne 8.září 1948 předal MNV v Komárově tyto místnosti zdejšímu závodu na zřízení učebny pro učně a sbírky byly zatímně přeneseny do sálu u Tůmů( Na Růžku), kde po deset let nevhodně uloženy byly.

Roku 1958 MNV věnoval muzeu uvolněnou jednu třídu v prvním patře zdejší budovy a nová muzejní komise pod vedením Otty Pilze ml., téhož roku sbírku přenesla. Roku 1959 věnovány byly další dvě místnosti . Instalaci sbírek provedli: Pilz, Pazderák, Klán, Bernard, Prokop, Zikmund a další. Až budou uvolněny další místnosti, budou sbírky dále instalovány. Sbírky k 1.květnu 1960 jsou rozděleny takto: I. 5OO let železáren, II. Komárov a okolí, III. Dělnické hnutí.

V Komárově dne 14.dubna 1960

Harmonogram svozu odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pátek 26. 7. zataženo 23/11 °C
sobota 27. 7. jasno 27/13 °C
neděle 28. 7. slabý déšť 26/15 °C

Harmonogram svozu odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4