Městys Komárov

Informace o provozu hřiště

 

Provozní řád

Majitel i provozovatel víceúčelového sportovního hřiště u Základní školy T.G.Masaryka (dále jen „hřiště“) je městys Komárov, se sídlem nám. Míru 204, 267 62 Komárov (dále jen „Provozovatel)“.

Provozní doba hřiště

Letní sezóna (květen – září)

Po – Ne od 7:00 do 21:00 hod.

Zimní sezóna (říjen – duben)

Po – Ne od 7:00 do 18:00 hod.

 

Užívání hřiště je možné výhradně na základě předchozí rezervace, která je zdarma.

 

Provozní podmínky

 • Rezervaci hřiště je nutné dohodnout min. 24 hodin před požadovaným zapůjčením na telefonu: 602 670 138 nebo mailu: dobry@ikomarov.cz. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas rezervace. Rezervaci mimo provozní dobu hřiště je možné dohodnout pouze na základě udělené výjimky.
 • Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníka.
 • Provozovatel zodpovídá za údržbu, pořádek, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné kontroly.
 • Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště cizímu subjektu např. za účelem pořádání turnaje apod. Přednost však mají vždy místní hráči.
 • Na hřiště je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Hřiště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem, a ke sportům, ke kterým bylo vybudováno - tenis, nohejbal, malá kopaná, volejbal, házená, badminton, event. basketbal, florbal.
 • Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
 • Dětem mladším 12 let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné dospělé osoby starší 18 let.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných obalech.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • Sníh, led lze odstraňovat pouze s mechanickými prostředky - škrabky s gumovými hranami, kartáče apod. Kovové nářadí může mechanicky poškodit povrch. Platí zákaz používání rozmrazujících chemikálií a posypových solí, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • Kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odkládat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • pokud je z důvodu druhu sportu nutno odstranit sloupky a síť, tak toto bude umístěno vně hřiště a před odchodem je nutné je vrátit na původní místo,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště.

 

Povinnosti uživatele

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zaeviduje. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu.
 • Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

 

Harmonogram svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 15 °C 11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 18/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 12/10 °C

Harmonogram svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2