Městys Komárov

Informace o provozu hřiště

 

Provozní řád

Majitel i provozovatel víceúčelového sportovního hřiště u Základní školy T.G.Masaryka (dále jen „hřiště“) je městys Komárov, se sídlem nám. Míru 204, 267 62 Komárov (dále jen „Provozovatel)“.

Provozní doba hřiště

Letní sezóna (květen – září)

Po – Ne od 7:00 do 21:00 hod.

Zimní sezóna (říjen – duben)

Po – Ne od 7:00 do 18:00 hod.

 

Užívání hřiště je možné výhradně na základě předchozí rezervace, která je zdarma.

 

Provozní podmínky

 • Rezervaci hřiště je nutné dohodnout min. 24 hodin před požadovaným zapůjčením na telefonu: 602 670 138 nebo mailu: dobry@ikomarov.cz. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas rezervace. Rezervaci mimo provozní dobu hřiště je možné dohodnout pouze na základě udělené výjimky.
 • Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníka.
 • Provozovatel zodpovídá za údržbu, pořádek, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné kontroly.
 • Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště cizímu subjektu např. za účelem pořádání turnaje apod. Přednost však mají vždy místní hráči.
 • Na hřiště je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Hřiště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem, a ke sportům, ke kterým bylo vybudováno - tenis, nohejbal, malá kopaná, volejbal, házená, badminton, event. basketbal, florbal.
 • Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
 • Dětem mladším 12 let je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné dospělé osoby starší 18 let.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných obalech.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • Sníh, led lze odstraňovat pouze s mechanickými prostředky - škrabky s gumovými hranami, kartáče apod. Kovové nářadí může mechanicky poškodit povrch. Platí zákaz používání rozmrazujících chemikálií a posypových solí, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • Kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odkládat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • pokud je z důvodu druhu sportu nutno odstranit sloupky a síť, tak toto bude umístěno vně hřiště a před odchodem je nutné je vrátit na původní místo,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště.

 

Povinnosti uživatele

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zaeviduje. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu.
 • Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Harmonogram svozu odpadu

Leden 2023
Po Út St Čt So Ne
26 27
28 29
30 31 1
2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 30. 1. 2023
sněžení 2 °C -3 °C
úterý 31. 1. mírné sněžení 1/0 °C
středa 1. 2. mírné sněžení 2/1 °C
čtvrtek 2. 2. mírné sněžení 1/0 °C

Harmonogram svozu odpadu

Leden 2023
Po Út St Čt So Ne
26 27
28 29
30 31 1
2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5