Městys Komárov

Jak správně třídit

 

Papír

Papír patří do modrého kontejneru. (do modrých pytlů)

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, lepenka, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, obálky s fóliovými okénky. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku.

Nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, voskový a pauzovací papír, pečící papír, papír s laminací, obaly od vajíček. Hygienické potřeby (např. použité papírové kapesníky, papírové utěrky, pleny, obvazy apod.).

V případě naplnění kontejneru neodkládejte papír vedle kontejneru. Pokud papír navlhne není možné jej recyklovat.

ú

 

Plast 

Plast patří do žlutého kontejneru (do žlutých pytlů). Plast zabírá nejvíce místa, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmáčknutí před vyhozením. V Komárově se do stejných nádob jako plasty třídí také nápojové kartony (od mléka, džusů atd.)

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, plastové jídelní termoboxy, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Nepatří sem: PET lahve se zbytky mastnoty, plastové tuby od zubní pasty a pleťových masek, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, molitan, stavební polystyren, gumové rukavice, silonové punčochy, podlahové krytiny, PVC či novodurové trubky.

Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7.

u

 

Sklo

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné sklo do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se skleněný odpad dá recyklovat téměř do nekonečna. 

Patří sem: sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy, tabulové sklo

Nepatří sem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadla, zářivky, výbojky a žárovky, plexisklo, sklokeramika, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami, zlacená a pokovená skla apod.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

k

 

Nápojové kartony

Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo džus. V Komárově se sbírají do nádob současně s plasty.

Patří sem: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlápnout.

Nepatří sem: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

z

 

Kovy

Kovy patří do černých nádob s nápisem Kovy.

Patří sem: plechovky od nápojů, plechovky od konzerv, alobal a hliníková víčka od jogurtů (nutno zmuchlat do větší koule, jinak při tavení shoří), hliníkové kalíšky od čajových svíček apod. 

Nepatří sem: nádoby od sprejů, plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení, a to ani jejich demontované části. Na sběr těchto odpadů slouží sběrné dvory.

 

Bioodpad

Bioodpad patří do hnědých nádob nebo do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. V ideálním případě do domácího kompostéru.

Patří sem: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad nebo z kuchyní, čajové sáčky, lógr z kávy, pečivo, skořápky od vajíček, papírové kapesníky, obaly od vajíček apod.

Nepatří sem: maso, kosti, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, popel z uhlí, olej, nedopalky z cigaret.

 

Jedlé tuky a oleje

Jedlé tuky a oleje patří do nádob okrové barvy.

Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.

Patří sem: použité jedlé tuky a oleje, a to v uzavřených těsnících nádobách.

Nepatří sem: motorové oleje a jiné nebezpečné odpady! 

 

Oděvy

Oděvy patří do bílého kontejneru s nápisem Textil Eco.

Patří sem: oděvy, obuv, módní doplňky, hračky a knihy, které je možno dále použít k původnímu účelu (do kontejneru je vhazujte zabalené v igelitovém pytli, aby nedošlo k jejich znečištění). Dále ostatní oděvy a textilní materiál.

Nepatří sem: plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry, koberce.

 

Jak správně třídit – ostatní odpady

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať už je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

 

Velkoobjemový odpad 

Velkoobjemový odpad patří na sběrné místo. Velkoobjemový odpad je ta část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu ukládat do běžně používaných sběrných nádob.

Patří sem: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, obaly větších rozměrů, matrace apod.

Nepatří sem: ledničky, televizory, počítače, akumulátory a baterie, pneumatiky, stavební suť, minerální vata apod.

 

Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad patří na sběrné místo. Nebezpečné odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které můžou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity nebo odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na směsný komunální odpad.

Patří sem: barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, pneumatiky, asfaltové směsi, oleje, hnojiva, pesticidy, motorový olej, baterie, léky a domácí chemikálie atp.

 

Vysloužilá elektrozařízení, zářivky a baterie

Elektrozařízení patří na sběrné místo. Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhající tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy.

Patří sem: televizory, počítače, monitory, tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí a hračky.

Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední prodejce povinen Vám zajistit možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, a to v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

 

Stavební a demoliční odpady

Odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb.  Lze odvézt (v množství nepřesahující objem přívěsného vozíku za osobní automobil) do sběrného dvora v Hořovicích. Ve větším množství na příslušnou skládku. Stavební odpad není komunálním odpadem.

 

Autovraky

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Harmonogram svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 15 °C 11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 18/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 12/10 °C

Harmonogram svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2