Městys Komárov

Informace pro zaměstnavatele a cizince na trhu práce

Informace pro zaměstnavatele a cizince na trhu práce 2

Aktualizováno 4. 3. 2022

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

 

Postup na trhu práce

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

ZAMĚSTNAVATELÉ

Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

Dostal váš zaměstnanec povolávací rozkaz?

Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance.
 

CIZINCI NOVĚ PŘÍCHOZÍ/BEZ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

Nabídka práce v ČR zde

CIZINCI JIŽ PRACUJÍCÍ/PŘEDJEDNANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

Povolení k zaměstnání

Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání.

 

Důležité odkazy:

- Kontakty na krajské pobočky - https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky;
- Hlášenka volného pracovního místa (oznamuje Úřadu práce zaměstnavatel) -https://www.mpsv.cz/web/cz/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr;
- Databáze volných pracovních míst Úřadu práce ČR - Volná místa v ČR (uradprace.cz)
- Informace ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny - https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcanyukrajiny.aspx
Žádost o povolení k zaměstnání (podává cizí stání příslušník sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, který za tím účelem předkládá plnou moc) - https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-oprodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky.
 

Zaměstnání v ČR – čemu věnovat pozornost

Jako zaměstnanec máte v ČR právo především na:
- Spravedlivé a rovné zacházení
- Písemnou pracovní smlouvu
- Garantovanou minimální mzdu (16 200,- Kč při týdenní pracovní době 40 hodin)
- Odměnu za vykonanou práci
- Bezpečné pracovní podmínky
- Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem
- Placenou dovolenou
- Nemocenskou

V případě porušování těchto práv se můžete obrátit na:
- https://www.mpsv.cz/ (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytuje obecné informace)
- http://www.suip.cz/(Státní úřad inspekce práce, poskytuje informace o pracovně právní problematice, přijímá podněty ke kontrole)

- Další kontakty naleznete zde:  https://www.mpsv.cz/documents/20142/846918/Infolet%C3%A1k+-+CZ.pdf/f2beeb44-238e-7e0d-c6d3-2932ec2bd067

Jako zaměstnanec máte také povinnosti, především je důležité:
- Řádně pracovat a plnit pokyny nadřízených
- Dodržovat veškeré pracovní předpisy
- Nejednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele

Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.

O uvedené dávky lze požádat osobně podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky (formou odeslání vyplněných formulářů s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, popř. s využitím Identity).

 

Důležité odkazy:

Obecné informace: www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3
Kontakty na krajské pobočky: https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky
• Příspěvek na živobytí:
Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti
Video: www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM
• Doplatek na bydlení:
Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni
Video: www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8
• Mimořádná okamžitá pomoc:
Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
Video: www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8

 

 

 Úřad práce ČR - Otázky a odpovědi

1. Jsem osobou, která se dostala do ČR a nemám pobytové oprávnění, co mám dělat?
Je důležité si vyřídit pobytové oprávnění na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Pobytové oprávnění bude možné získat i ve zřízených krajských centrech.
 
1. являюся особою яка потрапила в Чеську Республіку і не маю посвідки на проживання?Є важливим отримати дозвіл на проживання в Департаменті політики притулку та міграційної політики (OAMP). Дозвіл на проживання також можна отримати у визначених обласних центрах.

 

2. Nemám finanční prostředky, co mám dělat?
Pokud jste osobou, která se dostala do ČR, nemáte pobytové oprávnění a nemáte finanční prostředky, požádejte si u Úřadu práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Úřad práce ČR ve zrychleném řízení posoudí Vaši žádost a může Vám vyplatit finanční prostředky v hotovosti.
 
2. Я не маю коштів, як мені діяти?
Якщо ви являєтесь особою, яка дісталась до Чеської Республіки, не маєте дозволу на проживання і коштів, зверніться до Управління зайнятості ЧР (Úřad práce ČR) про невідкладну допомогу через серйозну травму. Управління зайнятості ЧР в прискореному порядку розгляне вашу заяву та може виплатити вам кошти готівкою.

 

3. Jakou výši mi Úřad práce ČR může poskytnout u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?
Úřad práce ČR poskytne finanční prostředky, dle výše Vašeho věku:
Dítě do 6 let věku – 1 970 Kč
Díle od 6 do 15 let věku – 2 420 Kč
Dítě od 15 do 26 let věku – 2 770 Kč
Osoba starší 26 let – 2 490 Kč.
 
3. Яку суму як невідкладну допомогу Управління зайнятості ЧР може мені надати у зв’язку з травмою?
Управління зайнятості ЧР надасть фінансові ресурси в залежності від вашого віку:Діти до 6 років – 1970 Kč
Діти у віці від 6 до 15 років – 2420 Kč
Діти у віці від 15 до 26 років – 2770 Kč
Особи старші 26 років – 2490 Kč

 

4. Kdy mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?
Úřad práce ČR ve zrychleném správním řízení posoudí podmínky pro vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc. Finanční prostředky Vám je schopen Úřad práce ČR vyplatit ihned.
 
4. Коли Управління зайнятості ЧР виплатить мені кошти як невідкладну допомогу при серйозній травмі?
У прискореному адміністративному провадженні Управління зайнятості ЧР оцінить можливість отримати невідкладну допомогу. Кошти Управління зайнятості ЧР вам можуть виплатити Відразу.

 

5. Poskytnuté finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví jsou pro celou moji rodinu?
Ne. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc v rámci jedné rodiny podává každá osoba za sebe (za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče).
 
5. Отримані кошти як невідкладна допомога у зв’язку з травмою надаються для всієї родини?
Ні. Кожна особа у сім’ї подає заяву окремо (дітям молодшим 18 років заяву подають батьки).

 

6. Kdy a jak mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky?
Co nejdříve a výplata dávky může proběhnout hotovostně, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.
 
6. Коли і як Управління зайнятості ЧР надасть мені кошти?
Якнайшвидше і виплата відбуватиметься готівкою, банківським переказом або поштовим переказом.

 

7. Kde mám žádost podat?
Žádost se podává na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde se v současné době nacházíte. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.
 
7. Де я можу подати заяву?
Заяву подається в найближчому відділенні Управління Зайнятості ЧР вашого перебування. Список відділень доступний на: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

 

8. Je v České republice i za těchto podmínek možné pracovat?
Pokud chcete v České republice začít pracovat a nevíte, kde hledat vhodné zaměstnání, můžete se obrátit na Úřad práce ČR, který Vám se zprostředkováním zaměstnání pomůže.
 
8. Чи можна працювати в ЧР навіть за таких умов?
Якщо ви хочете почати працювати в ЧР і не знаєте, де шукати підходящу роботу, ви можете звернутися до Управління зайнятості ЧР, яке допоможе вам з працевлаштуванням.


Plakát ke stažení zde
Інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні

Datum vložení: 3. 3. 2022 10:14
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 8:59
Autor: Správce Webu

Harmonogram svozu odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 1
2 3 4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
1
27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 26. 11. 2022
zataženo 9 °C 4 °C
neděle 27. 11. zataženo 5/2 °C

Harmonogram svozu odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 1
2 3 4