vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené městyse Komárov
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a použití zábavné pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku na vymezených veř. prostr.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
OZV č. 1/2013 o místních poplatcích
OZV č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2012 , kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
OZV 1/2011, kterou se mění OZV 2/2010 o místních poplatcích
OZV 3/2010 veřejný pořádek
OZV 2/2010 místní poplatky
Obecně závazná vyhláška č. 3/99

o zabezpečení schůdností a sjízdnosti místních komunikací
a chodníků v zimním období


Obecně závazná vyhláška č. 2/99

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1992 ze dne 10.12.1992
o dani z nemovitosti v obci Komárov