úřední deska
Návrh rozpočtu Městyse Komárov na rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území


Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.8.2019
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Změna příjmení nezl. dítěte


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D5/2019 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2019 příjemci SVČ Domeček Hořovice


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D4/2019 příjemci FK Komárov


Oznámení o době a místě konání voleb

Evropský parlament


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření Ministerstva zemědělství odchylná od některých ustanovení lesního zákona.


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D11/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2018 příjemci FK Komárov


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Komárov na roky 2020-2023
Návrh rozpočtu městyse Komárov na rok 2019
Výběrové řízení s aukcí č. SBE/017/2018
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse
Oznámení o době a místě konání voleb
Upozornění ČEZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6.10.2018


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D9/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Závěrečný účet za rok 2017 - Městys Komárov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Komárov
Návrh závěrečného účtu městyse Komárov r. 2017
Návrh závěrečného účtu DSO r. 2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Výstavba optické sítě - pozvánka na společné jednání
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2018 příjemci SVČ Domeček Hořovice


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D2/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D1/2018 příjemci FK Komárov


Pozvánka na jednání ZM Komárov dne 9.4.2018
podklady k ZM 8.2.2018
Výsledky - volba prezidenta ČR - II. Kolo - Komárov
Výsledky Volba prezidenta I. kolo
Podpora projektů pro rok 2018

Vyhlášení programu poskytnutí finanční podpory – DOTACE - z rozpočtu městyse
na podporu projektů pro rok 2018


Oznámení o době a místě konání voleb

II. kolo volby prezidenta České republiky


Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta České republiky


Mikroregion Hořovicko

Návrh rozpočtu 2018
rozpočtový výhled


Dobrovolný svazek obcí Hořovicka

Návrh rozpočtu pro rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D13/2017 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D12/2017 příjemci FK Komárov


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zrušení zákazu odběru povrchových vod.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky
12. a 13. 1.2018


Návrh rozpočtu na rok 2018
podklady k ZM 19.10.2017
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2017 příjemci TJ Sokol Komárov


Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20.10.2017 a 21.10.2017.


První zasedání Okrskové volební komise

Volební okrsek č. 2


První zasedání Okrskové volební komise

Volební okrsek č. 1


Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Závěrečný účet za rok 2016
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
Veřejné zasedání ZM Komárov - oznámení
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Pozvánka na zasedání ZM 6.4.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Mikroregion Hořovicko

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled


Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka
Darovací smlouva TJ SOKOL Komárov
Pozvánka na zasedání ZM 15.12.2016
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka - r. 2017
Pozvánka za jednání ZM 8.12.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo: D12/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D12/2016 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva - SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D2/2016


Zápis z jednání RM 11.4.2016
Urbanistická studie sídliště Komárov

Urbanistická studie sídliště Komárov - analytická část


Návrh rozpočtu Mikroregionu na rok 2016
VAK Beroun - Oznámení o změně ceny od 1.1.2016
Úřední hodiny
Analytická část urbanistické studie sídliště Komárov

Setkání se zhotovitelem studie a zástupci městyse se bude konat dne 28.1.2016 od 19 hodin v kinosále DK Komárov.
Studie je též v příloze ve formátu PDF nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.


Územní rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby "Komárov- kNN pro parc. č. 772/3"


Závěrečný účet za rok 2014

Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka


Nedostatečně zapsané osoby v KN

Komárov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý
vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Základní škola TGM Komárov REKONSTRUKCE PODLAH


Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků 2/2015
Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka

Návrh rozpočtu na rok 2015


Zápis z jednání RM 25.11.2014
Zápis z jednání RM 18.11.2014
Zápis z jednání RM 11.11.2014
zápis z ustavujícího ZM dne 1.11.2014
Zápis o výsledu voleb do Zastupitestva městyse Komárov

10. a 11. října 2014


Zápis ze zasedání ZM Komárov ze dne 25.9.2014
Záměr k pronajmutí pozemku
Poptávkový list k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Výměna oken a oprava fasády v č.p. 15"


Poptávkové listy k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Výměna oken a oprava fasády v č.p. 15"


záměr Městyse Komárov k prodeji bytů
zápis RM 14.5.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Záměr k prodeji pozemků
Záměr k pronajmutí pozemku
Záměr k pronajmutí pozemků
Obecně závazná vyhláška 1/2013
zápis ze ZM 30. 9. 2013
OZV č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2012 , kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
Tržní řád farmářského tržiště
|06-002| - Školská rada
|06-001| - Volební řád školské rady
|05-001| - Vnitřní předpis o poskytování informací.

Vnitřní předpis o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


úřední deska - archiv změn