Městys Komárov

úřední deska
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.8.2019
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Změna příjmení nezl. dítěte


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D5/2019 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2019 příjemci SVČ Domeček Hořovice


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D4/2019 příjemci FK Komárov


Oznámení o době a místě konání voleb

Evropský parlament


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření Ministerstva zemědělství odchylná od některých ustanovení lesního zákona.


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D11/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2018 příjemci FK Komárov


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Komárov na roky 2020-2023
Návrh rozpočtu městyse Komárov na rok 2019
Výběrové řízení s aukcí č. SBE/017/2018
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse
Oznámení o době a místě konání voleb
Upozornění ČEZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6.10.2018


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D9/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Závěrečný účet za rok 2017 - Městys Komárov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Komárov
Návrh závěrečného účtu městyse Komárov r. 2017
Návrh závěrečného účtu DSO r. 2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Výstavba optické sítě - pozvánka na společné jednání
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2018 příjemci SVČ Domeček Hořovice


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D2/2018 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D1/2018 příjemci FK Komárov


Pozvánka na jednání ZM Komárov dne 9.4.2018
podklady k ZM 8.2.2018
Výsledky - volba prezidenta ČR - II. Kolo - Komárov
Výsledky Volba prezidenta I. kolo
Podpora projektů pro rok 2018

Vyhlášení programu poskytnutí finanční podpory – DOTACE - z rozpočtu městyse
na podporu projektů pro rok 2018


Oznámení o době a místě konání voleb

II. kolo volby prezidenta České republiky


Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta České republiky


Mikroregion Hořovicko

Návrh rozpočtu 2018
rozpočtový výhled


Dobrovolný svazek obcí Hořovicka

Návrh rozpočtu pro rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu


Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D13/2017 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva FK Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D12/2017 příjemci FK Komárov


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zrušení zákazu odběru povrchových vod.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volba prezidenta České republiky
12. a 13. 1.2018


Návrh rozpočtu na rok 2018
podklady k ZM 19.10.2017
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2017 příjemci TJ Sokol Komárov


Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20.10.2017 a 21.10.2017.


První zasedání Okrskové volební komise

Volební okrsek č. 2


První zasedání Okrskové volební komise

Volební okrsek č. 1


Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Závěrečný účet za rok 2016
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
Veřejné zasedání ZM Komárov - oznámení
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Pozvánka na zasedání ZM 6.4.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Mikroregion Hořovicko

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled


Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka
Darovací smlouva TJ SOKOL Komárov
Pozvánka na zasedání ZM 15.12.2016
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka - r. 2017
Pozvánka za jednání ZM 8.12.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo: D12/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D12/2016 příjemci TJ Sokol Komárov


Veřejnoprávní smlouva - SVČ Domeček Hořovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D2/2016


Zápis z jednání RM 11.4.2016
Urbanistická studie sídliště Komárov

Urbanistická studie sídliště Komárov - analytická část


Návrh rozpočtu Mikroregionu na rok 2016
VAK Beroun - Oznámení o změně ceny od 1.1.2016
Úřední hodiny
Analytická část urbanistické studie sídliště Komárov

Setkání se zhotovitelem studie a zástupci městyse se bude konat dne 28.1.2016 od 19 hodin v kinosále DK Komárov.
Studie je též v příloze ve formátu PDF nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.


Územní rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby "Komárov- kNN pro parc. č. 772/3"


Závěrečný účet za rok 2014

Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka


Nedostatečně zapsané osoby v KN

Komárov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý
vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Základní škola TGM Komárov REKONSTRUKCE PODLAH


Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků 2/2015
Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka

Návrh rozpočtu na rok 2015


Zápis z jednání RM 25.11.2014
Zápis z jednání RM 18.11.2014
Zápis z jednání RM 11.11.2014
zápis z ustavujícího ZM dne 1.11.2014
Zápis o výsledu voleb do Zastupitestva městyse Komárov

10. a 11. října 2014


Zápis ze zasedání ZM Komárov ze dne 25.9.2014
Záměr k pronajmutí pozemku
Poptávkový list k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Výměna oken a oprava fasády v č.p. 15"


Poptávkové listy k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Výměna oken a oprava fasády v č.p. 15"


záměr Městyse Komárov k prodeji bytů
zápis RM 14.5.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Záměr k prodeji pozemků
Záměr k pronajmutí pozemku
Záměr k pronajmutí pozemků
Obecně závazná vyhláška 1/2013
zápis ze ZM 30. 9. 2013
OZV č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2012 , kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
Tržní řád farmářského tržiště
|06-002| - Školská rada
|06-001| - Volební řád školské rady
|05-001| - Vnitřní předpis o poskytování informací.

Vnitřní předpis o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


úřední deska - archiv změn

Dnes je: 24.08.2019

Dnes má svátek: Bartoloměj

Zápis z jednání ZM 8.8.2019
více
Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.8.2019
více
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
více
Hornické slavnosti
více
Zápis z jednání Komise sociální 1.8.2019
více
Zápis z jednání Komise sociální 11.7.2019
více
Zápis z jednání RM dne 5.8.2019
více
Úprava rozpočtu č. 6/19
více
Komárovák srpen - září 2019
více
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
více
Poděkování Diakonie Broumov
více
Oznámení o zahájení prací na obnově vodovodního řadu v ulici Okružní
více
Zápis z jednání RM 3.7.2019
více
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
více
Taneční Komárov 2019
více
Zápis z jednání RM 26.6.2019
více
Zápis z jednání ZM 18.6.2019
více
Úprava rozpočtu č. 5/19
více
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Změna příjmení nezl. dítěte
více
Organizační struktura
Městys Komárov 2018 - 2022
více
Zápis z jednání RM 17.6.2019
více
Závěrečný účet za rok 2018
více
Úprava rozpočtu č. 4/19
více
Zápis z jednání RM 3.6.2019
více
Volejbal - přípravka TJ Sokol Komárov
více
Komárovák červen - červenec 2019
více
Pošta Komárov - omezené hodiny pro veřejnost
více
Úprava rozpočtu č. 3/19
více
Zápis z jednání RM 27.5.2019
více
Zápis z jednání komise 7.5.2019
více
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2019 příjemci SVČ Domeček Hořovice
více
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D4/2019 příjemci FK Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D5/2019 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Zápis z jednání RM 13.5.2019
více
Zápis z jednání RM dne 6.5.2019
více
Oznámení o době a místě konání voleb
Evropský parlament
více
Prodej dříví na otop
Nabídka Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
více
Zápis KV dne 24.4.2019
více
Zápis z jednání ZM dne 25.4.2019
více
Zápis z jednání Grantové komise dne 8.4.2019
více
Zápis z jednání RM 8.4.2019
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření Ministerstva zemědělství odchylná od některých ustanovení lesního zákona.
více
Úprava rozpočtu č. 1/19
více
Komárovák duben - květen 2019
více
Zápis z jednání RM 18.3.2019
více
Svoz BIO odpadu 2019
více
Zápis z jednání KRVŽP 6.2.2019
více
Zápis z jednání RM 11.03.2019
více
Zápis z jednání Grantové komise 8.3.2019
více
Zápis z jednání ZM 5.3.2019
více
Zápis z jednání RM dne 4.3.2019
více
Zápis z jednání RM dne 25.2.2019
více
Zápis z jednání RM dne 18.2.2019
více
Granty 2019
Dotace z programu Finanční podpory městyse Komárov 2019
více
Zápis z jednání RM 11.2.2019
více
Zápis z jednání KRVŽP 10.1.2019
více
Komárovák únor - březen 2019
více
zápis z jednání RM 14.1.2019
více
Úprava rozpočtu č. 12
více
Zápis z jednání RM 7.1.2019
více
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2018 příjemci FK Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D11/2018 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Prodej chovné drůbeže
více
Zápis z jednání KRVŽP 12.12.2018
více
Zápis z jednání RM 17.12.2018
více
Úprava rozpočtu č. 11
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 výdaje
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 příjmy
více
Aktualizace č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu 2017-2020 výdaje
více
Aktualizace č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu 2017-2020 příjmy
více
Rozpočet na rok 2019 výdaje
více
Rozpočet na rok 2019 příjmy
více
Zápis z jednání RM dne 10.12.2018
více
Zápis z jednání ZM 6.12.2018
více
Zápis z jednání RM 5.12.2018
více
Zápis z jednání RM 3.12.2018
více
Zápis z jednání Komise sociální 14.11.2018
více
Komárovák prosinec - leden 2019
více
Zápis z jednání RM 26.11.2018
více
Úprava rozpočtu č. 10
více
Zápis z jednání RM 19.11.2018
více
zápis z jednání Grantové komise 19.10.2018
více
Zápis z jednání RM 12.11.2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Komárov na roky 2020-2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Komárov na roky 2020-2023
více
Návrh rozpočtu městyse Komárov na rok 2019
více
Návrh rozpočtu městyse Komárov na rok 2019
více
Zápis z jednání RM 5.11.2018
více
Zápis z jednání RM 2.11.2018
více
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Komárov
více
Výběrové řízení s aukcí č. SBE/017/2018
více
Úprava rozpočtu č. 9
více
Zápis z jednání RM 2.10.2018
více
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse
více
Komárovák říjen - listopad 2018
více
Úprava rozpočtu č. 8
více
Zápis z jednání RM 17.9.2018
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Zápis z jednání ZM dne 6.9.2018
více
Zápis z jednání RM 5.9.2018
více
Upozornění ČEZ
více
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Přímý odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=197952 Stručný popis: Výměna stávajících podlah na zemině ve čtyřech učebnách v přízemí základní školy v období 15.6.2019 - 15.9.2019
více
Zápis z jednání RM dne 22.8.2018
více
Výkup jablek Komárov
více
Výkup jablek Zbiroh
více
Zápis z jednání RM 6.8.2018
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva městyse Komárov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6.10.2018
více
Komárovák srpen - září 2018
více
Informace s platnými údaji společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D9/2018 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Jednací řád RM - aktualizace 9.7.2018
více
Zápis z jednání RM dne 9.7.2018
více
Zápis z jednání Komise sociální 20.6.2018
více
Závěrečný účet za rok 2017 - Městys Komárov
více
Zápis z jednání ZM 21.6.2018
více
Zápis z jednání KRVŽP 30.5.2018
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Komárov
více
Návrh závěrečného účtu městyse Komárov r. 2017
více
Komárovák červen - červenec 2018
více
Studie ,,U Sokolovny"
1. verze studie zpracovaná v únoru 2018, která bude na základě připomínek dále podrobena úpravám. Tato podoba byla projednána radními městyse za účasti zpracovatele nového územního plánu, zástupců investora a vlastníků sousedních nemovitostí viz. přiložený zápis ze dne 2.5.2018. AKTUÁLNÍ STAV: Budou zpracovány 3 další návrhy řešení lokality a následně bude projednán další postup.
více
Návrh závěrečného účtu DSO r. 2017
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Zápis z jednání RM dne 2.5.2018
více
Výstavba optické sítě - pozvánka na společné jednání
více
Zápis z jednání RM dne 25.4.2018
více
Zápis z jednání ZM dne 19.4.2018
více
T.J. Sokol Komárov - výstava muzeum
více
Zadání nového územního plánu městyse Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D6/2018 příjemci SVČ Domeček Hořovice
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D2/2018 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D1/2018 příjemci FK Komárov
více
Zápis z jednání KRVŽP 7.3.2018
více
Zápis z jednání Komise sociální 20.3.2018
více
Zápis z jednání RM 16.4.2018
více
Zápis z jednání RM dne 12.4.2018
více
Akce T.J. SOKOL Komárov
více
Zápis z jednání ZM dne 9.4.2018
více
Zápis z jednání RM dne 9.4.2018
více
Zápis z jednání RM dne 4.4.2018
více
zásady činnosti Redakční rady Komárováku
více
Řád veřejného pohřebiště Mrtník
více
Komárovák duben - květen 2018
více
Pozvánka na jednání ZM Komárov dne 9.4.2018
více
Zápis z jednání RM 19.3.2018
více
Zápis z jednání ZM 8.3.2018
více
Zápis z jednání RM 12.3.2018
více
PLATBY BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
více
Zápis z jednání RM 5.3.2018
více
Svoz BIO odpadu 2018
více
Redakční rada Komárováku
více
Zásady činnosti Redakční rady Komárováku
více
Komárovák únor - březen 2018
více
Zápis z jednání RM 19.2.2018
více
Zápis z jednání RM 12.2.2018
více
Z8pi Výboru pro investice
více
Zápis KV
více
Zápis FV č.8/2018
více
Zápis z jednání ZM 8.2.2018
více
Zápis z jednání RM 5.2.2018
více
Zápis z jednání RM 29.1.2018
více
podklady k ZM 8.2.2018
více
Výsledky - volba prezidenta ČR - II. Kolo - Komárov
více
zápis z jednání RM 15.1.2018
více
Promítání z cest - Zaječov 2. a 23.2.2018
více
Oznámení o době a místě konání voleb
II. kolo volby prezidenta České republiky
více
Podpora projektů pro rok 2018
Vyhlášení programu poskytnutí finanční podpory – DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018
více
Výsledky Volba prezidenta I. kolo
více
Oznámení
Ukončení činnosti zdravotnického zařízení MUDr. Václava Laštovičková
více
Lomikámen Beroun - nabídka spolupráce na trhu práce
více
Prodej drůbeže
více
Zápis z jednání RM 28.12.2017
více
Oznámení o době a místě konání voleb
Volba prezidenta České republiky
více
Zápis z jednání ZM dne 14.12.2017
více
Zápis z jednání RM 14.12.2017
více
Zápis z jednání Komise sociální 6.11.2017
více
Zápis z jednání KRVŽP 23.11.2017
více
Komárovák 6/2017
více
Rozpočet na rok 2018
více
zápis z jednání RM dne 4.12.2017
více
Zápis z jednání ZM dne 23.11.2017
více
Mikroregion Hořovicko
Návrh rozpočtu 2018 rozpočtový výhled
více
Dobrovolný svazek obcí Hořovicka
Návrh rozpočtu pro rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D13/2017 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D12/2017 příjemci FK Komárov
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zrušení zákazu odběru povrchových vod.
více
Zápis z jednání RM dne 20.11.2017
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volba prezidenta České republiky 12. a 13. 1.2018
více
Zápis z jednání Grantové komise dne 14.11.2017
více
Zápis z jednání RM dne 13.11.2017
více
zápis z jednání RM 6.11.2017
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Zápis z jednání RM 30.10.2017
více
Komárovák 5/2017
více
Zápis z jednání RM 23.10.2017
více
Zápis z Jednání ZM 19.10.2017
více
Zápis z jednání KRVŽP 20.9.2017
více
Zápis z jednání RM dne 18.10.2017
více
podklady k ZM 19.10.2017
více
Zápis z jednání RM dne 9.10.2017
více
Zápis z jednání RM dne 2.10.2017
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Komárov číslo: D10/2017 příjemci TJ Sokol Komárov
více
Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.10.2017 a 21.10.2017.
více
Promítání z cest Zaječov 27.10. a 10.11.2017
více
Adventní zájezd 16.12.2017
více
Zápis z jednání ZM dne 25.9.2017
více
Zápis Grantové komise 19.9.2017
více
zápis z jednání RM 25.9.2017
více
Zápis z jednání RM 18.9.2017
více
První zasedání Okrskové volební komise
Volební okrsek č. 2
více
První zasedání Okrskové volební komise
Volební okrsek č. 1
více
Kotlíková dotace Středočeský kraj
Informace pro občany.
více
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Zápis z jednání RM dne 11.9.2017
více
MěÚ Hořovice
samostatný odborný referent odboru technického a dopravního- projednávání přestupků
více
MěÚ Hořovice - výběrové řízení
samostatný odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
více
Veletr práce a vzdělávání 2017
více
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Zápis z jednání ZM dne 7.9.2017
více
MAS Brdy - nabídka pracovní pozice
Výběrové řízení - projektový manažer SCLLD
více
MAS Brdy - nabídka pracovní pozice
Výběrové řízení - vedoucí projektu pro realizaci SCLLD
více
Zápis z jednání RM dne 4.9.2017
více
Záměr o pronájmu restaurace Chaloupky
více
Zápis z jednání komise 17.8.2017
více
Pozemkové úpravy
Majitelé pozemků ve vytipovaných lokalitách budou kontaktováni a informováni o plánovaných pozemkových úpravách před zahájením veškerých kroků.
více
Zápis z jednání RM 21.08.2017
více
Komárovák 4/2017
více
Zápis z jednání RM 1.8.2017
více
Zápis z jednání Komise sociální 27.6.2017
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Zápis z jednání KRVŽP 31.5.2017
více
Zápis z jednání RM dne 10.7.2017
více
Zápis z jednání ZM 30.6.2017
více
Zápis z jednání RM 26.6.2017
více
Zápis z jednání ZM 22.6.2017
více
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod
více
zápis z jednání RM 12.6.2017
více
Zápis z jednání RM 5.6.2017
více
Komárovák 3/2017
více
zápis z jednání RM dne 29.5.2017
více
Zápis z jednání ZM 11.5. a 17.5.2017
více
zápis z jednání RM dne 15.5.2017
více
Taneční Komárov 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené městyse Komárov
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a použití zábavné pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku na vymezených veř. prostr.
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
více
Veřejné zasedání ZM Komárov - oznámení
více
zápis z jednání RM dne 3.5.2017
více
Zápis z jednání ZM dne 20.4.2017
více
Zápis z jednání RM dne 24.4.2017
více
Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL Komárov
více
Veřejnoprávní smlouva SVČ Domeček Hořovice
více
Veřejnoprávní smlouva FK Komárov
více
Zápis z jednání RM dne 10.4.2017
více
zápis z jednání ZM 6.4.2017
více
Zápis Grantové komise 30.3.2017
více
Zápis č. 7/2017 Finanční výbor
více
Zápis z jednání RM dne 5.4.2017
více
Zápis z jednání RM dne 3.4.2017
více
Domov pro seniory Beroun
více
Pozvánka na zasedání ZM 6.4.2017
více
Zápis z jednání RM 20.3.2017
více
Zápis z jednání RM 20.3.2017
více
Svoz BIO odpadu
více
Zápis z jednání KRVŽP 22.2.2017
více
Zápis z jednání RM 20.2.2017
více
Parkoviště pro OA a chodník - ul. Buzulucká v Komárově
více
Zápis z jednání komise 15.2.2017
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Změna jízdního řádu autobusů platná od 5.3.2017
Změna JŘ spoje č. 16, který je posunut z důvodu návaznosti vlaku.
více
Zápis z jednání RM dne 13.2.2017
více
Zápis z jednání Komise sociální 1.2.2017
více
Zápis z jednání KRVŽP 25.1.2017
více
Zápis z jednání RM 6.2.2017
více
Zápis z jednání ZM 2.2.2017
více
Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka
více
Mikroregion Hořovicko
Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled
více
Nalezený pes
Dnes 6.2.2017 bylo v městysi Komárov, v dopoledních hodinách, nalezeno štěně. Popis: fena černé barvy, s elektrickým výcvikovým obojkem, v červeném kabátku. Štěně bylo umístěno v kotci u Městské policie Hořovice, tel: 311 545 383, 778 468 362.
více
Regionální cena vodného a stočného 2017
VaK Beroun, a.s.
více
Zápis z jednání RM 23.1.2017
více
Zápis z jednání RM 9.1.2017
více
Zápis z jednání RM 28.12.2016
více
1) Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou v Komárově a přílohy k žádosti
více
2) Kritéria pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Komárově
více
3) Domovní řád Domu s pečovatelskou službou v Komárově
více
4) Ceník pečovatelských služeb poskytovaných Domovem na výsluní Hořovice
více
Zápis z jednání ZM 15.12.2016
více
Zápisy FV č. 5,6/2016
více
zápis RM 12122016
více
Zápis z jednání ZM 8.12.2016
více
Zápis z jednání Komise sociální 12.12.2016
více
Zápis z jednání Komise sociální 16.11.2016
více
Zápis z jednání Komise sociální 19.9.2016
více
Darovací smlouva TJ SOKOL Komárov
více
Zápis z jednání KRVŽP 7.12.2016
více
Pozvánka na zasedání ZM 15.12.2016
více
Ptačí chřipka
Informace pro drobnochovatele
více
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka - r. 2017
více
Náhodný výběr z fotogalerie Kleštěnice