poplatky

PLATBY BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Městys Komárov - číslo účtu: 363885389/0800

Poplatek TKO: sazba 700,- Kč/osobu

                        Variabilní symbol:          1340

                        Konstantní symbol:        0308

                        Specifický symbol:         číslo popisné - důležité pro připsání platby

 

Poplatek ze psa: sazba 100,- Kč rodinné domy, 500,- Kč bytové jednotky

                         Variabilní symbol:         1341

                         Konstantní symbol:       0308

                         Specifický symbol:        číslo popisné

 

Výčet všech poplatků naleznete v Obecně závazné vyhlášce městyse Komárov č. 1/2017, o místních polatcích  (záložka úřad městyse -> vyhlášky)