Městys Komárov

Třídění odpadu


Co do kompostu a co ne...

Pokud do něj sypete větší množství stejného materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku. Předejdete tím tvorbě zápachu.

Co patří do kompostu:

 • zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky a káva
 • kousky dřeva
 • znečištěný papír
 • tráva, listí, stonky
 • zbytky jídla (v menším množství)

A co nepatří do kompostu:

 • zbytky masa nebo kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny
 • uhynulá domácí zvířata
 • kořenící plevelné rostliny
 • popel
 • sáčky od vysavačů
 • čistící prostředky, chemikálie, barvy, ředidla
 • léky
 • plasty, porcelán, sklo
 • obaly od potravin

Druhy kontejnerů na třídění odpadů

PAPÍR

Do modrého kontejneru patří například:
• Noviny, časopisy (přečtené i nepřečtené)
• Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy, apod.
• Reklamní letáky a další zběsilé reklamní tiskoviny
• Knihy, brožury, katalogy, telefonní seznamy
• Kancelářský papír (i ze skartovaček), prezentační booklety (bez plastových částí)
• Veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír
• Dopisní obálky (klidně i s dopisy), pozvánky, vizitky, jízdenky
• Účtenky, složenky, upomínky, daňová přiznání
• Papírové etikety, booklety z CD a DVD
• Obaly od potravin (mouka, cukr, apod)
• Vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, apod

>> Není třeba odstraňovat kovové spony (odstraňují se magneticky během zpracování)
>> Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka
>> Krabice rozložte (sešlápněte)
>> POZOR dokumenty jako bankovní výpisy či jiné, které obsahují vaše osobní data vždy
roztrhejte aby nemohlo dojít k jejich zneužití!!

Do modrého kontejneru nepatří:
• kopíráky - obsahují karbonový prach, který vše zašpiní (používá ještě někdo kopíráky?)
• pauzovací papír, spodní strany samolepek
• tapety zašpiněné od lepidla nebo papír zašpiněný například od barev po malování, krve
• papíry zašpiněné / umaštěné od potravin
• zalaminovaný papír (občanky, řidičáky, apod)
• použitý toaletní papír, použité papírové kapesníčky - obojí ale lze úspěšně kompostovat
• použité papírové utěrky
• hygienické vložky
• plata od vajec, která nemají recyklační značku (lze je však kompostovat)
• nápojové kartony (a to i přesto, že papír obsahují)
• použité bankovky (ty se drtí a vyrábí se z nich například izolační panely - tato činnost
bude aktuální pokud někdy přejdeme na Euro)

Nepalte papír v kamnech, máte-li možnost ho vytřídit do modrých kontejnerů. Máte-li však rádi chemické pokusy (a zejména jejich následky) pak vězte, že například pálením barevných magazínů, letáků a obalů uvolníte do ovzduší nebezpečné (karcinogenní) chemikálie z barev. Jejich následným vdechováním se pak nejspíše sami přesvědčíte, že jsme o nebezpečnosti tohoto počínání nelhali.

PLAST
Do žlutého kontejneru patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného mléka
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů a dalších pochoutek
• Plastové obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel apod.
• Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky, fólie ve kterých byly zabaleny různé výrobky
• Igelitové obaly od pracích prášků, plenek, kartonů PET lahví, apod.
• Obaly od tatranek, bonbonů a dalších sladkostí
• Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, potravin v prášku (např. polévky)**
• Obaly od mycích a čisticích výrobků na nádobí, okna, podlahu, nábytek, apod.
• Polystyren pěnový, ochrana zboží v obalech, izolace, tácky od masa
• Polystyren tuhý, plastové nádobí, nápojové kelímky, příbory, plastová plata na vejce
• Plastové květináče a truhlíky
• Obaly CD/DVD/VHS. A klidně i samotné nosiče a kazety. Ono se to nějak semele.
• Víčka od instantní kávy, některých marmelád, pomazánek, apod.
** Některé obaly vypadají jako kov, ale nedejte se zmást, je to starý přítel plast.

>> Z PET lahví není třeba odstraňovat víčka (jsou z polyetylenu), ani etikety
>> PET lahve vždy sešlápněte aby se jich do kontejneru vešlo víc
>> Obaly od potravin aspoň trochu vymyjte (jinak vám začnou doma páchnout)
>> Plastové baly od technických olejů a nebezpečných chemikálií jsou ... nebezpečný odpad!

Do žlutého kontejneru nepatří:
• pneumatiky, těsnění, žvýkačky
• tzv. vícevrstvé obaly - nápojové kartony (TetraPack)
• koberce
• obaly od nebezpečných chemikálií
• molitan, guma, lino, plastové trubky, nic z PVC* PVC poznáte podle recyklační značky 3.

*PROČ U NÁS NERECYKLUJEME PVC?
Pévécéčko je záludný prevít především proto, že obsahuje chlór. Oficiálně se jmenuje Polyvinylchlorid. Je to velmi oblíbená směs ohavných chemikálií. Především proto, že jeho výroba je levná (linoleum do každého paneláku). Mimo to i proto, že se dá upravovat všemi možnými i nemožnými způsoby. ALE, při tepelné likvidaci (recyklace plastů někdy probíhá i tepelně) se uvolňuje libý chlorovodík. Mimo to některé látky ze skupiny dioxinů (více v sekci mladý chemik). Dovolujeme si upozornit, že dioxinečci jsou karcinogení. Proto PVC  do kontejnerů neházejte ... tedy pokud nejste opravdu hloupí. A hlavně, hlavně ho nepalte doma v kamnech nebo na ohništi při čarodějnicích nebo opékání buřtů.Výrobky z PVC se spalují ve speciálních spalovnách, jejichž filtry údajně škodliviny zachytí.

SKLO
BÍLÝ KONTEJNER VÁM BUDE VDĚČNÝ ZA:

• pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné lahve, sklenice a skleněná nádoby z domácnosti - ne však z varného skla, nevhazujte tabulové sklo

ZELENÝ KONTEJNER BUDE MÍT RADOST Z:
• lahví z barevného skla (od piva, vína, limonád)
• tabulové sklo, sklenice
• obaly od léků - ale POZOR, vymyjte je, popřípadě raději se zbytky odevzdejte v lékárně

>>> Před vyhozením odstraňte kovová víčka.
Nezapomínejte, že některé lahve jsou vratné.

NERECYKLUJEME A DO KONTEJNERŮ NELÁDUJEME:
• keramiku, porcelán
• zrcadla, plexisklo,
• autosklo, drátované sklo (to recyklují pouze specializovaní zpracovatelé)
• varné sklo
• žárovky, výbojky a zářivky (ty navíc obsahují nebezpečné chemikálie)
• obrazovky monitorů, televizí a různé displej

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Co považujeme za nebezpečný odpad? Zde namátkou několik vybraných exemplářů:

• zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, repelenty
• zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů mazacích i motorových, lepidel, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků
• baterie (monočlánky), autobaterie, baterie z notebooků, mobilů, baterky z baterek ... a baterky všeobecně.
• staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční)
• zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery
• obrazovky monitorů, televizí, chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily, apod)
• térový papír
• PVC (instalatérské trubky, linoleum, apod)
• autovraky
• veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků

Co mají tyto věci společného? Obsahují látky smrtelně nebezpečné pro člověka, zvířata a rostliny. Tedy pro vše živé. Na skládkách (zvlášť na těch černých) jejich obsah absorbuje do půdy, kontaminuje ji a půdou se kontaminuje vše živé.

Ještě rada nakonec. Pokud vás napadlo pálit odpady doma v kamnech, radíme vám nedělejte to. Krom toho, že si zničíte kamna a komín, zamoříte ovzduší nebezpečnými chemikáliemi (dioxiny a jiné karcinogenní látky - to protože v kamnech jsou totiž relativně nízké teploty a spalování je nedokonalé). A pokud máte už teď mizerný komín, nemusíte se ráno probudit.


Kam s odpady?

Sběrný dvůr
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli. Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
• Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů
je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky. O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3.

O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve vašem okolí se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Popelnice, kontejnery

• Na odpad: plechové nebo plastové nádoby o objemu od 70 do 1.100 l. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu.

 Na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

• Na nebezpečné odpady: nádoby mají většinou dvojité stěny i dno, některé jsou ještě vyplněný nepropustnou fólií - to vše slouží k tomu, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek. Tyto nádoby však nenajdete na ulici, pouze ve sběrnách nebezpečného odpad, protože sběr nebezpečného odpadu musí provádět vyškolená obsluha.

Co je komunální odpad?
Tento pojem označuje směs různých odpadů vznikajících na území obce. Zahrnuje odpady z domácností, živnostníků, údržby městské zeleně apod.

Co je to bioodpad?
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad z domácností (zbytky zeleniny, ohryzky, slupky) a obcí (údržba zeleně - větve, posekaná tráva). Buďto se používá kompostováním na hnojivo, úrodnou půdu. Nebo v bioplynových stanicích se zachytává unikající metan, který je využíván jako zdroj energie.

Co je to inertní odpad?
Odpad, který nevykazuje biologickou aktivitu - nehnije, nerozkládá se. Jsou to hlavně odpady ze staveb nebo sklo.

Zdroj: http://www.trideniodpadu.cz/ , http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=148


Mýty o třídění odpadů

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit.
Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!

Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Všechno se sváží na jednu hromadu
Takové případy se sice staly, ale byly ojedinělé. Různé druhy odpadů odvážejí auta označená cedulemi s názvem suroviny, a to vždycky v různý den, aby nedošlo ke smíchání. Firma zabývající se svozem odpadu dostává za roztříděný odpad zaplaceno, zatímco za přijetí směsného odpadu do spalovny či na skládku by musela platit ona.

Kontejnery jsou daleko a je jich málo
Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je dnes jen 138 metrů a možnost podílet se na třídění má 97 procent obyvatel České republiky.

Třídění je složité a drahé
Pravidla pro třídění odpadu jsou jednoduchá, důkazem toho je, že mezi nejlepší třídiče patří školou povinné děti. Třídění zabere jen tři minuty denně a jeden dělený odpadkový koš zabere v kuchyni minimum místa. Sběr tříděného odpadu stojí mnohem méně peněz než odstraňování směsného. Tím, že lidé třídí, se na skládku a do spalovny odváží menší množství směsného odpadu, obec za něj nemusí platit tolik a nebude vybírat tak vysoké poplatky od domácností.

Lidé třídí špatně, takže to nemá cenu
Pokud například někdo hodí do modrého kontejneru na papír vytříděné noviny v igelitové tašce, nic hrozného se neděje. Tříděný odpad se sváží na dotřiďovací linku, kde se čistí od věcí, které do něj nepatří, a rozděluje se podle druhů. Vše pak putuje k recyklaci. Pozor však, pokud je v barevných kontejnerech hodně směsného odpadu nebo je ten tříděný příliš znečištěný, je znehodnocený a musí být odvezen na skládku či do spalovny.

Tříděný odpad se musí čistit
Odpad před tříděním nemusíte umývat. Pokud znečištění není velké, poradí si s ním při recyklaci. Dojíte-li tedy jogurt, stačí lžičkou pořádně vyškrábat zbytky. Oplachování je praktické v případě, že odpadky déle skladujete doma.

Bioodpad patří do obyčejné popelnice
Když bioodpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či posečená tráva ze zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez přístupu vzduchu a tvoří se metan, který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat takový odpad do speciálních rozložitelných sáčků a vyhodit na kompost, do některé z hnědých popelnic na bioodpad nebo se ho zbavit při pravidelných svozech bioodpadu.

zdroj: http://www.jaktridit.cz/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Muzeum 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 7. 2021

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 18 až 14°C.