policie

Městská policie

 

Městská policie Hořovice
Palackého náměstí 640/34
268 01 Hořovice

Úřední hodiny: středa 14:00 hod. - 16:00 hod.
(vyjma neodkladných oznámení)

Bezplatná linka (tísňové volání):
800 156 166

Pevná linka (služebna):
311 545 383

Mobilní (služebna):
778 468 362